توسل به امام رضا علیه السلام

ساخت وبلاگ

استعانت از امام


إذا نَزَلَت بِكُم شَديدهُ فاستَعينوا بِنا

هرگاه براي شما پيشامد سختي روي داد از ما كمك و ياري بجوئيد.

مستدرک الوسائل   

توسل به امام رضا علیه السلام...
ما را در سایت توسل به امام رضا علیه السلام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ityu12a بازدید : 232 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 18:24

توسل به امام رضا علیه السلام...
ما را در سایت توسل به امام رضا علیه السلام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ityu12a بازدید : 269 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 18:24

  بر شوکت جاودانی تو صلواتبر عصمت آسمانی تو صلواتنومید نرفته هیچ کس از در توبر رأفت و مهربانی تو صلواتسلام ای غریب غریبان سلامسلام ای طبیب طبیبان سلامالا ماهتاب شبستان توسالا حضرت نور! شمس الشموسامام‌ثامن و‌ضامن،رضا که برحرمشنهاده‌اند شهان، روی إلتجا اینجاستبه خضر کز پی آب بقاست سرگرداندهید مژده‌که سرچشمه‌بقا اینجاستبه سرم غیر هوای تو تمنایی نیستبطلب تا که فقط سیر نگاهت بکنمحسرت برند خیل تمام فرشتگانبر آن فرشته ای که به صحنت کبوتر استبا گریه در فراق تو تقریر کرده ایمما خنده را بدون تو زنجیر کرده ایمما بی تو ای بزرگ به جایی نمی رسیمدر ذهن های کوچک خودگیر کرده ایمهرکس مشکلی از مومنی را برطرف نماید و او را خوشحال سازد خداوند او را در روز قیامت خوشحال و راضی می گرداند.امام رضا(ع)الكافى، جلد۲، صفحه۲۰۰قضا به هرچه اشارت کنی مطیع شودقدَر به هرچه رضا باشدت رضا داردکبوترانه دلم باز میل گندم کرد...دلم دوباره هوای امام هشتم کردتا زنده‌ام گدای در ِخانه‌ی تواممحتاج یک نگاه رئوفانه‌ی توامما به دستان شفا بخش تو ایمان داریم...حضرت محمد(ص) می فرمایند:نگاه کردن به سه چیز عبادت است:..به صورت پدر و مادر..به قرآن..و به دریا توسل به امام رضا علیه السلام...
ما را در سایت توسل به امام رضا علیه السلام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ityu12a بازدید : 265 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 18:24