توسل به امام رضا علیه السلام

ساخت وبلاگ
   السلام  ای صاحب جانها سلامالسلام ای مهر جاویدان سلامالسلام ای مهربان بی انتهاالسلام ای بیرق نیکان سلامنومید نروم  توسل به امام رضا علیه السلام...
ما را در سایت توسل به امام رضا علیه السلام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 181 تاريخ : سه شنبه 7 آبان 1398 ساعت: 9:36

  بر شوکت جاودانی تو صلوات.بر عصمت آسمانی تو صلوات.نومید نرفته هیچ کس از در تو.بر رأفت و مهربانی تو صلوات.سلام ای غریب غریبان سلام.سلام ای طبیب طبیبان سلام.الا ماهتاب شبستان توس..الا حضرت نور! شمس الش توسل به امام رضا علیه السلام...
ما را در سایت توسل به امام رضا علیه السلام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 171 تاريخ : سه شنبه 7 آبان 1398 ساعت: 9:36