توسل به امام رضا علیه السلام

ساخت وبلاگ
امام رضا در رباط سعدابواحمد عبدالرحمان معروف به صفوان گوید: کاروانی از خراسان به طرف کرمان حرکت کرد، در بین راه دزدان راه را بر آنها بستند، از میان کاروانیان مردی را به گمان اینکه پول زیادی دارد گرفتن توسل به امام رضا علیه السلام...
ما را در سایت توسل به امام رضا علیه السلام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ityu12a بازدید : 243 تاريخ : دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت: 17:47

    بر شوکت جاودانی تو صلواتبر عصمت آسمانی تو صلواتنومید نرفته هیچ کس از در توبر رأفت و مهربانی تو صلواتسلام ای غریب غریبان سلامسلام ای طبیب طبیبان سلامالا ماهتاب شبستان توسالا حضرت نور! شمس الشموساما توسل به امام رضا علیه السلام...
ما را در سایت توسل به امام رضا علیه السلام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ityu12a بازدید : 246 تاريخ : دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت: 17:47